EBAZPENA, EUSKO JAURLARITZAKO JARDUERA FISIKOAREN ETA KIROLAREN ZUZENDARIARENA, 2020KO MAIATZAREN 7KOA, 2019/20 ETA 2020/21 DENBORALDIETAKO EUSKAL KIROL-FEDERAZIOEN LEHIAKETA OFIZIALAK ANTOLATZEKO FUNTZIO PUBLIKOA BERMATZEKO ADMINISTRAZIO KONTU HARTZEARI BURUZKOA

RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE DEL GOBIERNO VASCO, DE 7 DE MAYO DE 2020, SOBRE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA FUNCIÓN PÚBLICA DE ORGANIZACION DE LAS COMPETICIONES OFICIALES DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS DE LAS TEMPORADAS 2019/20 Y 2020/21