JARDUERA FISIKOAREN ETA KIROLAREN EREMUKO NORMALTASUN BERRI BATERAKO GOMENDIOEN GIDA

Dokumentu honen xedea da gomendioen gida bat osatzea, jarduera fisikoaren eta kirolaren eremuko normaltasun berrirako. Dokumentu honek oinarrizko gomendioak bilduko ditu beren egitura dela eta berezko dokumentu bat garatzeko aukerarik ez duten entitate, klub, enpresa, federazio eta erakundeetarako, dokumentu hau erabil dezaten. Hasiera batean, dokumentu honen irismena ondokoa da: deseskaladaren hasieratik uda amaiera arte. Dokumentu bizia izatea nahi dugu: normaltasun berriak aurrera egin ahala aldatu eta eguneratu egingo da. Dokumentuaren orri-oinean jasotako entitate guztien arteko lankidetzaren emaitza da gida hau.

GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA UAN NUEVA NORMAILIDAD EN EL ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

El objeto de este documento es elaborar una guía de recomendaciones que sirva para la nueva normalidad en el ámbito de la actividad física y deportes. Esta guía pretende ser un documento de recomendaciones básicas para aquellas entidades, clubes, empresas, federaciones e instituciones que dada su estructura no tengan posibilidades de ejecutar un documento personalizado y puedan hacer uso de este documento. Inicialmente el alcance de este documento es desde el momento de la desescalada hasta finales de verano. Se pretende que sea un documento vivo que se vaya modificando y actualizando según se avance en la nueva normalización. Esta guía ha sido posible por la colaboración interinstitucional de todas las entidades que figuran a pie de página del documento.