JARDUERA FISIKORAKO ETA KIROLERAKO JARRAIBIDEAK COVID-19AREN PANDEMIA – 0 FASEA

PAUTAS ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE PANDEMIA COVID 19 – FASE 0